Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Informacja dot. trwałości projektu - Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Utworzono dnia 03.06.2022

Gmina Baćkowice / Dom Pomocy Społecznej informuje, iż, po zakończeniu projektu „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” w Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach funkcjonuje w ramach trwałości projektu „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” 29 miejsc świadczenia usług społecznych, asystenckich i opiekuńczych.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Realizator: Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Działania realizowane do 30.09.2025 r.

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług Domu Pomocy Społecznej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: Kierownik DPS - 505 835 311; email:
dps@backowice-gmina.pl


 Biuro Projektu:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Baćkowice 101A, 27-552 Baćkowice

Tel.: 15 868 62 25

e-mail: dps@backowice-gmina.pl

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny