Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Informacja na temat otrzymania grantu przez DPS w Baćkowicach - projekt "Bezpieczna przyszłość".

Utworzono dnia 19.05.2021

Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego otrzymał grant w wysokości 32.876,00 zł na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania związane ze wsparciem Domu Pomocy Społecznej poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny