Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Informacja na temat otrzymania grantu przez DPS w Baćkowicach - projekt "Bezpieczna przyszłość".

Utworzono dnia 28.09.2020

 

Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach grant w wysokości 148 820,00 zł na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Środki zostaną przeznaczone na działania związane ze wsparciem Domu Pomocy Społecznej, poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony oraz usług dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej tj. dodatków do wynagrodzeń i testów na COVID-19.

 

Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwoli na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny